Lagt op d. 29. januar 2018

Alle virksomheder i Danmark har for nylig modtaget et brev fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Brevet omhandler den kommende elevratio, som alle virksomheder kommer til at skulle opfylde. I brevet er det forklaret, at der kommer en nyt brev i april, og her vil det fremgå, hvor mange elever den enkelte virksomhed forventes at skulle have.

I brevet som kommer til april står der, hvor mange elever en given virksomhed forventes at have i 2018, med udgangspunkt i bl.a. virksomhedens størrelse, antal faglærte og branche. Har virksomheden for få elever, udløser det en afgift til AUB på 27.000 kr. årligt pr. helårselev virksomheden har ”for lidt”. Har virksomheden flere elever end de er pålagt, udløser det en bonus på op til 15.000 kr. pr. helårselev ”for meget”. Afgiften betales i 2019, så der er mulighed for virksomhederne at rette op.

Virksomhederne skal fremadrettet annoncerer på www.praktikpladsen.dk med ledige praktikpladser. For mange virksomheder vil det betyde, at de skal godkendes som praktikvært. En virksomhed bliver ikke fritaget, selvom de ingen godkendelse har. Kan en virksomhed ikke kan få en elev, pga. eksempelvis for få elever i branchen eller ingen ansøgninger kan virksomheden efterfølgende klage og muligvis få nedsættelse. Et stillingsopslag skal minimum være tilgængelig i 90 dage uden respons på www.praktikpladsen.dk før virksomheden kan søge om nedsættelse af afgiften.

I og med den endelige opgørelse først kommer til april, kan GLS-A ikke sige noget om den enkelte virksomheds elevratio. Der er heller ikke nogen tommelfingerregel som kan anvendes. På www.virk.dk er det muligt for virksomhederne selv at lave en foreløbig beregning. Det er dog vigtigt at sige, at det foreløbige resultat ikke nødvendigvis er det samme, som det resultat der kommer til april.

Såfremt i har overset den folder, der tidligere er sendt ud til virksomhederne, kan i finde den her.