Tilbage til kursuskalender
Webinarer

Til august bliver reglerne om barselsorlov ændret. Alle, der har født eller adopteret børn den 2. august 2022 eller senere, bliver omfattet af de nye regler. Som noget nyt bliver orlovsperioden efter fødslen delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har lige mange ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

For lønmodtagere øremærkes en del af orloven. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge efter fødslen er øremærket til henholdsvis mor eller far, og derfor ikke kan overdrages til den anden forælder.

Vi gennemgår de nye regler i barselsloven og betydningen for retten til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditet og fødsel. Herudover gennemgår vi betingelserne for retten til barselsdagpenge, hvor længe hver af forældrene har ret til barselsdagpenge og hvor meget orlov, der kan overføres mellem forældrene.

Vi gennemgår desuden de nye varslingsregler og de nye regler for solomødre og regnbuefamilier.

På webinaret kommer vi bl.a. ind på:

 • Retten til orlov ved graviditet og fødsel
 • Retten til barselsdagpenge under orlov og virksomhedens mulighed for refusion
 • Reglerne om øremærkning af orlov
 • Mulighed for overførsel af orlov og dagpengeret mellem forældrene og til andre
 • Solomødre og regnbuefamilier
 • Reglerne om varsling af orlov
 • Fleksibel tilrettelæggelse af orlov, herunder forlængelse og udsættelse

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere, medarbejdere i lønadministrationen og andre, der beskæftiger sig med barselsreglerne i praksis.

Kurset afvikles som webinar, og der vil være mulighed for løbende at stille spørgsmål.

Det får du ud af webinaret:

Du får en gennemgang af reglerne i den nye barselslov. Du får overblik over retten til fravær ved graviditet og barsel samt over, hvornår der er ret til barselsdagpenge. Herudover hører du om mulighederne for at overføre orlov, forlænge eller udsætte orloven.

Undervisere advokat Charlotte Strøm Petersen og juridisk konsulent Hans Toftdahl.

Tilbage til kursuskalender

Hvor og hvornår?

 • 25. maj 202213:30 - 15:00
 • Webinar
MedlemsprisGratis
Pris for ikke-medlemmerUdbydes ikke

Tilmelding:

Husk at tilmelde alle deltagere, hvis I kommer flere.
 • Virksomhedsoplysninger

 • Deltager

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.