Menu
Tilbage til kursuskalender
Kursus

På dette heldagskursus i personalejura går vi i dybden med juraen bag et af de mest udbredte kontraktforhold – nemlig ansættelsesforholdet. Med andre ord de regler, som udgør grundvilkårene for virksomhedens medarbejdere.

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundviden om de overenskomst- og lovgivningsmæssige regler vedr. ansættelsesforholdet.

Vi kommer hele vejen rundt fra rekruttering og udfærdigelse af kontrakten til vilkår under ansættelsen, og til reglerne for opsigelse og fratrædelse.

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

 • Rekruttering af medarbejdere (krav ved annoncering, samtaler, referencer m.v.)
 • Medarbejdertyper
 • Ansættelseskontraktens udformning og indhold
 • Gensidige rettigheder og pligter under ansættelsesforholdet (fravær, loyalitetskrav, vilkårsændringer, arbejdsgivers ledelsesret)
 • Ansættelsesretlige sanktioner (advarsler og bortvisning)
 • Afskedigelse (herunder beskyttelse mod usaglig opsigelse)

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og andre med personaleansvar i jeres virksomhed, som dagligt er i berøring med personalejuraen. Kurset afvikles som en kombination af undervisning og cases, som drøftes i mindre grupper.

Det får du ud af kurset:

 • Du bliver i stand til at navigere i de grundlæggende regler, der regulerer vilkårene for virksomhedens medarbejdere
 • Du bliver i stand til at omsætte overenskomstmæssige regler og lovgivning til konkret handling og sikre, at virksomheden både forstår, overholder og drager nytte af de forskellige rammevilkår
 • Du får desuden inspiration og overblik, som du kan bruge konkret i virksomheden.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A overenskomst efter gældende regler.

Tilbage til kursuskalender

Hvor og hvornår?

 • 27. januar 202109:00-16:00
 • VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Medlemspris500 kr. excl. moms
Pris for ikke-medlemmer3.000 kr. excl. moms

Tilmelding:

Husk at tilmelde alle deltagere, hvis I kommer flere.
 • Virksomhedsoplysninger

 • Deltager

 • FornavnEfternavnE-Mail 
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.