Tilbage til kursuskalender
Kursus

Lad GLS-A opdatere dig om de sidste nye regler vedrørende beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft og hør fra SIRI, hvordan reglerne praktiseres i styrelsen.

På dette kursus medvirker Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som er ansvarlig for behandlingen af ansøgninger om arbejdstilladelser, kontrol mv. indenfor en række forskellige ordninger for arbejds- og opholdstilladelse, herunder bl.a. ordningerne for fodermestre, driftsledere og praktikanter. GLS-A’s medlemsvirksomheder har derfor mulighed for at få et unikt indblik i styrelsens arbejde, når SIRI holder et oplæg på kurset.

Inden SIRI’s oplæg vil vi på kurset gennemgå de relevante ordninger for GLS-A’s medlemsvirksomheder, herunder fodermester- og driftslederordningen, praktikantordningen, beløbsordningen, positivlisten samt ordningen for medfølgende familiemedlemmer. Der er indført nye regler, som vi vil gennemgå, bl.a. vedrørende praktikantordningen og beløbsordningen. På kurset kommer vi ligeledes ind på sondringen mellem EU-/EØS-arbejdskraft og arbejdskraft fra tredjelande, og hvilke regler der gælder for opholds- og arbejdstilladelser til de forskellige udenlandske statsborgere.

SIRI vil give en status på reglerne i landbrugets erhvervsordninger, hvor der er sket mange ændringer i den seneste tid, f.eks. nye regler for længden på opholds- og arbejdstilladelser for fodermestre og de nye regler om henvisning til medlemskab af en arbejdsgiverforening i ansøgninger. SIRI er også ansvarlig for kontrol af arbejdstilladelsernes overholdelse. SIRI vil give et indblik i kontrolarbejdet samt konsekvenser og processen, hvis reglerne overtrædes.

På kurset kommer vi bl.a. ind på:

 • Regler for opholds- og arbejdstilladelse til statsborgere fra EU-/EØS og Schweiz
 • Regler for opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsstatsborgere
 • Fodermester- og driftslederordningen
 • Praktikantordningen
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten
 • Medfølgende familiemedlemmer
 • Overenskomstmæssige forpligtelser ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft
 • Ansættelseskontrakter, håndtering af feriepenge mv.
 • Oplæg fra SIRI med status på ordninger for opholds- og arbejdstilladelse, kontrol mv.

Kurset er målrettet ledere, HR-medarbejdere og alle andre der beskæftiger sig med udenlandsk arbejdskraft.

Det får du ud af kurset:

Få et grundigt indblik i reglerne for beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark, når vi fra GLS-A’s side gennemgår reglerne for udenlandsk arbejdskraft og de relevante ordninger for de brancher, som er medlem af GLS-A. Få kendskab til nye regler inden for området og bliv i stand til at gennemskue de mulige faldgruber. Få samtidig et unikt indblik i myndighedernes arbejde med administrationen af udlændingereglerne og kontrollen heraf, når SIRI besøger kurset og holder et oplæg.

Undervisere: Direktør Jens Bjørn Poulsen og juridisk konsulent Morten Vinding samt repræsentanter fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Tilbage til kursuskalender

Hvor og hvornår?

 • 10. november 202209:00-15:00
 • Velas, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
Medlemspris1000 kr. excl. moms
Pris for ikke-medlemmerUdbydes ikke

Tilmelding:

Husk at tilmelde alle deltagere, hvis I kommer flere.
 • Virksomhedsoplysninger

 • Deltager

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.