Lagt op d. 11. januar 2018

Som medlem af GLS-A har i mulighed for at tegne en fordelagtig pensionsaftale gennem AP Pension for ansatte og for virksomhedens ejere. Aftalen med AP Pension er dækkende for de medarbejdere der ikke er omfattet af overenskomsterne mellem GLS-A og 3F. Pensionsaftalerne indeholder flere fleksible forsikringsdækninger samt frit valg af investeringsmodel.

Se de to faktaark som dækker hhv. ansatte og ejere:

Faktaark vedr. ansatte

Faktark vedr. ejere