Lagt op d. 6. maj 2019

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale, som giver nedslidte seniorer mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. GLS-A bakker op om aftalen, der er i tråd med de anbefalinger som foreningens formand Helle Reedtz-Thott fremlagde på generalforsamlingen for knap 2 måneder siden.

Den nye aftale indebærer, at der indføres en ny helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, seniorpension, målrettet nedslidte seniorer. Betingelserne for at komme på seniorpension er:

  • Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen
  • Man har arbejdet i 20-25 år
  • Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre. Arbejdsevnen vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job

Aftalen sikrer, at samfundet ikke utilsigtet giver raske seniorer mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdslivet på samfundets regning. ”Det er vigtigt for dansk økonomi og arbejdsmarkedet, at vi ikke skaber en ny efterlønslignende ordning, som er alt for dyr og som reducerer arbejdsudbuddet. Jeg synes, at det er helt fair og meget værdigt, at vi nu giver nedslidte med beskeden arbejdsevne en mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdslivet”, siger Helle Reedtz-Thott.

Med aftalen er der forhåbentlig skabt et grundlag for, at tilbagetrækningsreformen, der løbende justerer pensionsalderen, kan fastholdes. Hvis pensionsalderen ikke justeres løbende, vil de offentlige finanser blive svækket. Færre på arbejdsmarkedet vil skulle forsørge flere, der står udenfor. ”Vi bakker op om den nye aftale og håber, at der nu er skabt en løsning, som vil hjælpe de personer, som efter mange år på arbejdsmarkedet ikke har helbred til at skulle arbejde helt til folkepensionsalderen”, slutter Helle Reedtz-Thott.

Cookie- og privatlivspolitik