Lagt op d. 17. april 2018

Nogle virksomheder har allerede fået deres forskudsopgørelse fra AUB, hvori det fremgår, om de skal betale et merbidrag eller står til at få del i en bonus. I sidste uge begyndte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) at sende breve ud til samtlige virksomheder i Danmark, og alle kan derfor forvente et brev i disse dage.

Brevet indeholder oplysninger om det antal elevpoint, som den enkelte virksomhed forventes at skulle tage i 2018. Udregningen tager udgangspunkt i antal faglærte som virksomheden har ansat, og dette bliver så omregnet til et elevpoint. Hvis virksomheden ligger over elevpointet, så står virksomheden til at modtage en bonus, men ligger virksomheden under, så skal der betales et merbidrag.

Virksomhederne skal fremadrettet annoncerer på www.praktikpladsen.dk med ledige praktikpladser. For mange virksomheder vil det betyde, at de skal godkendes som praktikvært. En virksomhed bliver ikke fritaget, selvom de ingen godkendelse har. Kan en virksomhed ikke kan få en elev, pga. eksempelvis for få elever i branchen eller ingen ansøgninger kan virksomheden efterfølgende klage og muligvis få nedsættelse. Et stillingsopslag skal minimum være tilgængelig i 90 dage uden respons på www.praktikpladsen.dk før virksomheden kan søge om nedsættelse af afgiften.

www.virk.dk/praktikplads-aub-selvbetjening kan den enkelte virksomhed få et mere detaljeret overblik over beregningen.

Alle virksomheder har nu resten af 2018 til at overholde deres elevpoint, og først i juni 2019 kommer årsopgørelsen. Det er derfor en god idé at komme i gang med det samme, såfremt virksomheden ikke overholder elevpointet.

Tiltaget er en del af trepartsaftalen om flere praktikpladser. Vi komme i fremtiden til at mangle faglært arbejdskraft, og regeringen, DA og LO skønner at ordningen vil skabe mellem 8.000-10.000 flere praktikpladser.