Menu

Lagt op d. 29. januar 2020

GLS-A minder om, at der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 hos Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Dagens program:

Kl. 11.00       Generalforsamling.
Kl. 12.00       Indlæg ved professor Jan Stentoft, Syddansk Universitet – Drivkræfter og barrierer for industri 4.0.

Digitalisering og automation er for langt de fleste virksomheder nødvendig for at sikre konkurrencekraft og dermed for fastholdelse af arbejdspladser i Danmark. Jan Stentoft giver sit bud på, hvordan virksomheder bliver klar til – og succesfuldt implementerer – de nye teknologier.

Kl. 13.00       Foreningen er vært ved en frokost.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til sekretariatet inden den 1. februar 2020. Forslag sendes til lkp@gls-a.dk.

Ligeledes skal forslag til kandidater til bestyrelsen være sekretariatet i hænde inden den 1. februar 2020. Forslag til kandidater skal være underskrevet af medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer samt af den foreslåede kandidat selv. Et medlem har én stemme pr. påbegyndt 2.000 kr. indbetalt kontingent (ekskl. moms).

På valg til bestyrelsen for en 3 årig periode er:

Land- og skovbrug:  Godsejer Helle Reedtz-Thott, Gavnø Gods

Agroindustri:             Koncern HR- og kommunikationsdirektør Anette Hermansen, DanHatch Denmark A/S

Gartnerier:                 Planteskoleejer Bjarne Holden, Holdens Planteskole A/S

På valg til bestyrelsen for en 2 årig periode er:

Land- og skovbrug:  Forretningsudviklingsdirektør Jacob Christiansen, HedeDanmark A/S

Alle er villige til at modtage valg.

Cookie- og privatlivspolitik