Lagt op d. 29. januar 2019

GLS-A afholder ordinær generalforsamling i tirsdag den 12. marts 2019 hos Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Foreningen er vært ved en frokost, der begynder kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 13.00.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til sekretariatet inden den 1. februar 2019. Forslag sendes til lkp@gls-a.dk.

Ligeledes skal forslag til kandidater til bestyrelsen være sekretariatet i hænde inden den 1. februar 2019. Forslag til kandidater skal være underskrevet af medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer samt af den foreslåede kandidat selv. Et medlem har én stemme pr. påbegyndt 2.000 kr. indbetalt kontingent (ekskl. moms).

På ordinært valg til bestyrelsen er:

Land- og skovbrug:    Divisionsdirektør Søren Bo Johansen
Agroindustri:               CFO Henrik Borum
Maskinstationer:        Maskinstationsejer Jørgen Jørgensen

Alle er villige til at modtager genvalg.

Cookie- og privatlivspolitik