Lagt op d. 13. marts 2019

GLS-A afholdt den 12. marts sin årlige generalforsamling i Middelfart. Generalforsamlingen vedtog kontingentet for 2019. Kontingentet fortsætter med uændrede promillesatser, men minimumskontingentet forhøjes fra 2.750 kr. til 3.000 kr. GLS-A vil fortsat tilbyde medlemmerne et konkurrencedygtigt og lavt kontingent.

Dernæst var tre bestyrelsesmedlemmer på valg:

Land- og skovbrug:    Divisionsdirektør Søren Bo Johansen
Agroindustri:              CFO Henrik Borum
Maskinstationer:        Maskinstationsejer Jørgen Jørgensen

Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med genvalg af Helle Reedtz-Thott som formand og Flemming Petersen som næstformand.

På generalforsamlingen aflagde bestyrelsesformand, Helle Reedtz-Thott bestyrelsens beretning. I beretningen kom formanden ind på de rekrutteringsvanskeligheder, som mange af GLS-As medlemmer står overfor nu og i den nære fremtid. Mange medlemmer har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, og det skal der findes en løsning på. Derfor håber GLS-A, at politikkerne vil være lydhøre overfor foreningens forslag, som blandt andet skal gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår.

For at imødegå fremtidens udfordringer, opfordrede formanden også GLS-As medlemmer til at fortsætte det gode arbejde med at uddanne elever. Vi skal sammen sørge for, at vi får uddannet de unge mennesker, der skal bære vores brancher i fremtiden.

GLS-A har ansvaret på arbejdsgiversiden for de grønne uddannelser, herunder landbrugsuddannelsen, gartneruddannelsen og skovuddannelsen. Derfor havde GLS-A forud for generalforsamlingen inviteret alle de medlemmer, der repræsenterer foreningen i de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til et møde, hvor aktuelle uddannelsesspørgsmål blev drøftet. På mødet blev der blandt andet drøftet, hvordan vi tiltrækker eleverne til vores brancher, og hvordan vi kan opfordre arbejdsgiverne til at tage flere elever.

Cookie- og privatlivspolitik