Lagt op d. 2. januar 2018

For god ordens skyld skal vi oplyse, at der afholdes ordinær generalforsamling i GLS-A tirsdag den 27. februar 2018 hos Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Foreningen er vært ved en frokost, der begynder kl. 12.30. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 13.30.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt til sekretariatet inden 1. februar 2018.

Ligeledes skal forslag til kandidater til bestyrelsen være sekretariatet i hænde inden 1. februar 2018. Forslag til kandidater skal være underskrevet af medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer samt af den foreslåede kandidat selv. Et medlem har én stemme pr. påbegyndt 2.000 kr. indbetalt kontingent (ekskl. moms).

På ordinært valg til bestyrelsen er:

  • Land- og skovbrug:           Godsejer Niels Jørgen Bønløkke
  • Agroindustri:                     Personale- og HR-chef Charlotte Jepsen Knigge
  • Gartneri- og planteskoler:  Gartneriejer Flemming Petersen

Niels Jørgen Bønløkke modtager ikke genvalg.

Flemming Petersen og Charlotte Jepsen Knigge modtager genvalg.

Gårdejer Jørn Kjær Madsen stiller op til den plads som bliver ledig ved Niels Jørgen Bønløkkes afgang.

Frist for opstilling af kandidater og indsendelse af forslag af 1. februar.