Lagt op d. 27. juli 2018

GLS-A og 3F er i juni blevet enige om en fortolkningsaftale, som definerer sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for fodermestre og driftsledere i landbruget. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har meddelt, at denne aftale fremover vil indgå i styrelsens vurderinger ved behandling af udlændinges ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder. Tilkendegivelsen indebærer en praksisændring i sagsbehandlingen hos SIRI, eftersom lønniveauet tidligere har været fastsat af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Aftalen indebærer at fodermestre som minimum skal aflønnes som faglærte landbrugsmedarbejder med mulighed for forhandling af et personligt tillæg, hvis arbejdets art (arbejdsledelse) falder udenfor overenskomsten.

Pr. 1. marts 2018 fastsættes fodermestres samlede månedsløn med udgangspunkt i følgende:

Timeløn 160,33 timer a kr. 144,51                                                                      23.169,29 kr.
Faglært tillæg 160,33 timer a kr. 4,5                                                                        721,49 kr.
I alt                                                                                                                            23.890,78 kr.

Fritvalgskonto 2,7%                                                                                                     645,05 kr.
Pensionsbidrag 8,66% af 24.535,83 kr.                                                                 2.124,80 kr.
Løn inkl. pensionsbidrag                                                                                        26.660,63 kr.

Løn, tillæg, pension mv. reguleres jf. den gældende jordbrugsoverenskomst

En driftsleder betragtes altid som arbejdsleder og vil skulle aflønnes over det overenskomstmæssige niveau. Driftslederen er funktionær, og løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt.

GLS-A er tilfreds med udmeldingen fra SIRI, da det må forventes at medføre en mere rimelig og ensartet sagsbehandling, idet lønniveauet fremover følger overenskomsten mellem GLS-A og 3F.