Menu

Lagt op d. 3. december 2019

Den nye finanslov for 2020 blev præsenteret den 2. december af regeringen og deres aftaleparter fra Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. I finansloven er der flere aspekter som vil få indflydelse på virksomhedernes dagligdag.

Ny positivliste

Finanslovsaftalen lægger op til, at der udarbejdes en ny positivliste for stillinger på minimum faglært niveau, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten angiver, hvilke stillinger, der kan besættes med medarbejdere fra lande uden for EU. Denne ændring kan være interessant for GLS-A’s medlemmer, idet positivlisten hidtil kun har omhandlet stillinger med et højt uddannelsesniveau som eksempelvis ingeniører. Særligt landbruget oplever, at det er svært at finde tilstrækkelig med arbejdskraft på nuværende tidspunkt, så derfor er det interessant, at den nye finanslov åbner op for, at positivlisten også kan omfatte faglærte stillinger.

Ifølge aftalen vil det kun være arbejdsgivere, der lever op til et krav om danske løn- og ansættelsesvilkår, som kan benytte ordningen. Medlemmer af GLS-A overholder allerede dette krav, da de følger branchernes anerkendte overenskomster, som er på niveau med det øvrige faglærte arbejdsmarked i Danmark. Endvidere vil det kun være virksomheder, der lever op til deres måltal for ansættelse af elever, der får adgang til den nye positivliste.

GLS-A mener, at det er positivt, at der nu kommer fokus på, at mangel på arbejdskraft omfatter andre end højtuddannede og specialister.

Større bøder for at beskæftige illegal arbejdskraft

I Finansloven er aftaleparterne enige om at skærpe bødeniveauet for virksomheder, der ansætter illegal arbejdskraft. Aftalepartierne er også enige om at fordoble bøderne for virksomheder, der groft uagtsomt ansætter udenlandsk arbejdskraft uden ret til at arbejde. Bøderne for virksomhederne fordobles også i tilfælde, hvor den ansatte ikke har ret til at opholde sig i Danmark, hvor ansættelsen af ulovlig arbejdskraft er begået forsætligt, og/eller hvor der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel.

GLS-A minder om, at virksomheder ikke lader udenlandsk arbejdskraft starte før en arbejds- og opholdstilladelse foreligger, og at udenlandske praktikanter følger gældende regler for arbejdstid, herunder begrænset overarbejde. Udenlandske praktikanter skal arbejde 37 timer om ugen i gennemsnit, og kan derfor kun i begrænset omfang udføre overarbejde. Det er arbejdsgivers ansvar at reglerne overholdes og SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) udfører i stigende grad kontroller.

Arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode

Den nye Finanslov holder fast i reglerne om at den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode er på 30 dage.  I Socialdemokratiets oprindelige udspil til en finanslov var der lagt op til,  at øge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage. Det ville være en betydelig omkostning for arbejdsgiverne, og GLS-A var kritiske over for forslaget. GLS-A fastholdt på daværende tidspunkt, at det var et uigennemtænkt forslag.

Arbejdsgiverne bruger i forvejen betydelige ressourcer på at sikre et godt arbejdsmiljø og reducere sygdom, og det er i forvejen i arbejdsgivernes interesse, at deres medarbejdere er mindst muligt fraværende. En forlængelse af den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode kunne derfor kun betragtes som en ekstra skat. GLS-A glæder sig derfor over, at forslaget blev taget af bordet.

Cookie- og privatlivspolitik