Tilbage til oversigt
28. september 2021

Nyt vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere fra 1. oktober 2021

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) har meldt et nyt vejledende lønniveau ud, der som minimum skal følges i ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til fodermestre og driftsledere i landbruget. De regionale forskelle er ophævet og fremadrettet vil der være et ens lønniveau på tværs af alle regioner.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsledere, påser ved behandlingen af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser, om lønnen er sædvanlig efter danske forhold. Når SIRI behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser efterprøver SIRI, om ansøgningen overholder det vejledende lønniveau fastsat af RAR. Hvis lønniveauet er lavere, vil SIRI vurdere, at lønnen ikke er sædvanlig efter danske forhold.

Det nye vejledende lønniveau træder i kraft den 1. oktober 2021.

Månedslønnen for en fodermester vil anses for at være sædvanlig, hvis den samlede løn inkl. pensionsbidrag udgør mindst 28.757,68 kr. Herudover skal overarbejde samt tillæg for arbejde i weekender, før kl. 5 om morgenen og anciennitetstillæg betales efter jordbrugsoverenskomsten.

Månedslønnen for en driftsleder vil som udgangspunkt blive anset for sædvanlig, hvis lønnen overstiger lønnen for en fodermester og samtidig afspejler det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Er SIRI i tvivl om lønniveauet, vil sagen blive sendt i høring hos RAR.

Fodermestres lønniveau efter Jordbrugsoverenskomsten
Fodermestre er omfattet af jordbrugsoverenskomsten mellem GLS-A og 3F. Løn- og ansættelsesvilkår for fodermestre skal derfor som minimum svare til niveauet for en faglært landbrugsmedarbejder.

Pr. 1. oktober 2021 fastsættes månedslønnen herefter således:

Timeløn 160,33 timer á 152,71 kr.:                              24.483,99 kr.

Faglært tillæg 160,33 timer á 4,5 kr.:                                721,49 kr.

I alt:                                                                                    25.205,48 kr.

Fritvalgskonto 5,0 %:                                                         1.260,27 kr.

Pensionsbidrag 8,66 % af 26.465,75 kr.:                        2.291,93 kr.

Løn inkl. pensionsbidrag:                                                28.757,68 kr.

Til medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget det sidste år, skal der endvidere betales et anciennitetstillæg på kr. 196,33 pr. måned. Overarbejde samt tillæg for arbejde før kl. 5 om morgenen samt i weekender honoreres efter overenskomstens regler herom. Der beregnes fritvalgskonto af anciennitetstillæg, overarbejde, weekendtillæg mv.

Vær opmærksom på, at overenskomstens lønsatser reguleres hvert år pr. 1. marts, næste gang 1. marts 2022.

Driftsledere
En driftsleders arbejde er som udgangspunkt omfattet af funktionærloven. Driftslederen er derfor ikke omfattet af Jordbrugsoverenskomstens regler, men kan være det, hvis driftslederen ikke kan anses for at være arbejdsleder efter funktionærloven. Afgræsningen kan være vanskelig, og derfor anbefaler vi, at man retter henvendelse til GLS-A ved tvivl.

Løn- og ansættelsesvilkår for driftsledere fastsættes med udgangspunkt i, at driftslederens arbejde er omfattet af funktionærloven. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes således individuelt og skal afspejle det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Udgangspunktet vil derfor være, at lønnen overstiger niveauet for en faglært landbrugsmedarbejder.

 

Hvis der er spørgsmål, eller medlemmer som har brug for yderligere vejledning, herunder i forbindelse med ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til fodermestre eller driftsledere kan GLS-A kontaktes på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk

Tilbage til oversigt