Tilbage til oversigt
10. juli 2024

Tag godt imod jeres unge medarbejdere

Hvis i tager imod nye unge medarbejdere, så har Arbejdsmiljørådet udarbejdet 5 konkrete anbefalinger, som alle virksomheder med fordel kan drage erfaringer af. Det er vigtigt at de unge mennesker bliver sat ordentlig ind i opgaverne og føler sig velkomne i virksomheden, hvad enten de blot er ferieafløsere, fast ansatte eller lærlinge.

Anbefaling 1 – Vær gode rollemodeller

Jeres medarbejdere og kollegaer har faglige og sociale kompetencer, der er vigtige at sætte i spil. Unge nyansatte gør typisk som deres kollegaer og ledere, når de løser en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere og ledere er gode eksempler på, hvordan arbejdet udføres på en sikker og sund måde.

Anbefaling 2 – Læg en plan for den første tid

Det er vigtigt, at den unge bliver introduceret til arbejdsfællesskabet og til, hvordan I gør tingene på en sikker og sund måde hos jer. Brug en plan til at sikre, at den unge bliver klædt på til at løse opgaverne og får den nødvendige instruktion og løbende opfølgning.

Anbefaling 3 – Inviter til dialog

Den unge nyansatte kan bidrage til at styrke jeres arbejdsmiljøindsats og se på arbejdspladsen med friske øjne. Det er derfor vigtigt for både jer som arbejdsplads og for fastholdelsen af den unge nyansatte medarbejder, at arbejdspladsen tager initiativ til dialog om arbejdet og arbejdsmiljøet.

Anbefaling 4 – Opstil krav og forventninger

Den unge nyansatte har ofte brug for mere støtte og opmærksomhed end kollegaer med mange års erfaring. Derfor er det vigtigt, at I fra starten er tydelige om, hvad I har af krav og forventninger til arbejdsindsats og udførelse af arbejdsopgaver. Og at I inddrager den unge i en løbende forventningsafstemning.

Anbefaling 5 – Giv konstruktiv feedback

Brug både instruktionen og den daglige snak til at give den unge nyansatte feedback. Feedback kan være en svær størrelse for både den, der giver, og den, der tager imod. Derfor er det vigtigt at begrunde feedbacken og have dialog om, hvordan opgaverne løses på en sikker og sund måde.

 

På Arbejdsmiljørådets hjemmeside har de uddybet punkterne, så i har mulighed for at dykke ned i detaljer og anbefalinger. God sommer og husk at tage godt imod de unge.

Tilbage til oversigt
photo of bulb artwork