Menu
Tilbage til oversigt
26. oktober 2020

Udenlandsk arbejdskraft skal vise negativ corona-test ved grænsen

Fra mandag den 26. oktober skal udenlandsk arbejdskraft fra højrisikolande kunne fremvise en negativ corona-test for at komme over grænsen. Testen skal være lavet højest 72 timer, inden man vil rejse ind i Danmark.

Se listen over højrisikolande her. Listen revideres ugentligt af Statens Seruminstitut.

Se også på www.coronasmitte.dk

Der vil dog være undtagelser fra kravet om negativ test for pendlere, der dagligt krydser grænsen, og godstransport, som skyldes hensyn til forsyningssikkerheden.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test. Personer, der har bopæl i Danmark, skal være registreret i CPR registret. Dette for at sikre, at personer er registreret på den adresse, hvor de faktisk bor. Udlændinge, som har bopæl i Danmark, skal derfor være registreret i CPR-registret for at være undtaget for kravet om negativ COVID-19-test. Særligt for transit gælder, at personer i transit gerne må rejse gennem Danmark. Dette gælder, uanset hvor den pågældende har bopæl, og uanset hvilket transportmiddel, der anvendes. I disse situationer gælder der ikke et krav om en negativ COVID-19-test.

Mobile teststationer

Regionerne sender ledige mobile enheder til større arbejdspladser, camps, barakboliger o.lign. i regionen. De mobile enheder fungerer som midlertidige teststationer. Der er særligt fokus på arbejdspladser og boliger, hvor der er tilrejsende arbejdstagere.

Særligt om arbejdsmiljø

Regeringen sætter fokus op arbejdsmiljø og udenlandsk arbejdskraft gennem følgende tiltag: 

Skærpet coronatilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft

Arbejdstilsynet gennemfører fra onsdag i uge 44 skærpet coronatilsyn på arbejdspladser med vandrende arbejdskraft. Indsatsen vil bl.a. fokusere på bygge-og anlægsområdet, landbrug- og skovbrug samt slagterier og restauranter, der ikke allerede har fået besøg i forbindelse med det skærpede coronatilsyn i uge 41 og 42.

Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed opfordres til at sikre, at der sker forebyggelse af corona også ved ophold i boligen.

Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjer om forebyggelse af corona og hindring af corona-smitte blandt vandrende arbejdstagere, der deler husstand under ophold i Danmark, som kan understøtte arbejdsgiverne i denne opgave.

Arbejdstilsynet supplerer med afsæt i det skærpede coronatilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft med information i forhold til boligforhold for tilrejsende arbejdskraft.

Samtransport

Der opfordres til brug af mundbind i forbindelse med al samtransport med deltagelse af mere end to personer, hvor transporten er arbejdsrelateret. Dette gælder også transport til og fra arbejde.

Organisering af arbejdet i ”familiegrupper”

Der opfordres til, at arbejdsgivere, hvor der er tilrejsende arbejdskraft på arbejdspladsen, skal organisere og fordele arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, som arbejder sammen og holder pauser sammen.

Opfordring til brug af smitteopsporingsapp ”Smittestop”

Al tilrejsende arbejdskraft opfordres til at bruge ”Smittestop”. Arbejdsgivere/hvervgivere opfordres til at oplyse om ”Smittestop” til tilrejsende arbejdstagere.

Opfordring til brug af selvisolationspladser

Regeringen opfordrer på det kraftigste arbejdsgiverne til at sikre, at vandrende arbejdskraft i forbindelse med smitte benytter de eksisterende kommunale selvisolationspladser til forebyggelse af smittespredning.

Selvisolationspladser kan benyttes af både herboende danske statsborgere og vandrende arbejdskraft. Det kan være nødvendigt, når det ikke er muligt at opretholde afstandskrav og hygiejnekrav i eksisterende bolig pga. trange pladsforhold.

Tilbage til oversigt
coronavirus