Lagt op d. 10. juli 2018

Datatilsynet har udgivet en vejledning om “Behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardinstillinger“. Vejledningen skal hjælpe virksomhederne til at overholde databeskyttelsesforordningen ved at tilvejebringe et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for den behandling af oplysninger, som virksomheden foretager.

Endvidere har Datatilsynet udgivet en vejledende tekst om tilsyn med databehandlere, hvor de har uddybet, hvilke krav der stilles til en virksomheds tilsyn med databehandlere. Det er ikke nok blot at indgå en databehandleraftale og så lægge den i skuffen. Læs mere her

De nye vejledninger bør gennemlæses af alle virksomheder.