10: Den gældende eller aftalte løn

Medarbejderen skal oplyses om den gældende eller aftalte løn, som vedkommende har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse. Medarbejderen oplyses om…

Medarbejderen skal oplyses om den gældende eller aftalte løn, som vedkommende har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse. Medarbejderen oplyses om alle løndele, hvilket vil sige den direkte løn, alle tillæg og  særlige løndele (fritvalg mv.) samt om løndele, der ikke er indeholdt i lønnen (f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og…