13: Ret til uddannelse

Medarbejderen skal oplyses om ret til uddannelse (eventuelt tilbudt af arbejdsgiver), antallet af uddannelsesdage, som medarbejderen måtte have ret til…

Medarbejderen skal oplyses om ret til uddannelse (eventuelt tilbudt af arbejdsgiver), antallet af uddannelsesdage, som medarbejderen måtte have ret til per år mv. Herudover oplysninger om arbejdsgiverens generelle uddannelsespolitik. Oplysningen gives senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningspligten kan opfyldes med henvisning til love, administrative bestemmelser eller overenskomst.