Registrering af arbejdstid

Med virkning fra 1. juli 2024 er man som arbejdsgiver forpligtet til at sikre registrering af medarbejdernes arbejdstid. Kravet om…

Med virkning fra 1. juli 2024 er man som arbejdsgiver forpligtet til at sikre registrering af medarbejdernes arbejdstid. Kravet om arbejdstidsregistrering har til formål at sikre overholdelse af gældende regler om daglig og ugentlig hviletid, 48-timersreglen og maksimal ugentlig arbejdstid. Arbejdstidsregistreringen skal ske gennem et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem,…