COVID-19

Vi har samlet vores råd og vejledning vedr. COVID-19 her på siden, som løbende opdateres i overensstemmelse med udviklingen på…

Vi har samlet vores råd og vejledning vedr. COVID-19 her på siden, som løbende opdateres i overensstemmelse med udviklingen på området.

Konsekvenserne af COVID-19 og deraf følgende fravær kræver i de fleste tilfælde en konkret vurdering. Kontakt derfor GLS-A for rådgivning, hvis ikke du kan finde svare på denne side, eller er i tvivl i en konkret situation.

Situationen vedrørende COVID-19 udvikler sig dag for dag, og GLS-A opfordrer til, at man løbende holder sig orienteret på den officielle side www.coronasmitte.dk, som samler alle aktuelle informationer samt seneste vejledninger og retningslinjer fra alle relevante myndigheder, samt virksomhedsguiden.dk, som er målrettet virksomheder med relevant information om f.eks. gældende kompensationsordninger. Derudover kan sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefalinger og vejledninger findes her.

Restriktioner
Fra og med fredag d. 10. december 2021 genindføres en række restriktioner som følge af det høje smittetal. Konkret betyder det bl.a., at nattelivet forstået som diskoteker o.l. lukker helt mens serveringssteder i øvrigt skal lukke til midnat. Derudover begrænses antallet af stående publikummer til maksimalt 50 ved indendørs arrangementer. Som arbejdsgiver skal man være opmærksom på, at myndighederne opfordrer til, at hjemmearbejde anvendes i videst muligt omfang. Hvad angår møder o.l. opfordres der til, at disse afholdes virtuelt. Derudover opfordres der til, at større sociale arrangementer og sammenkomster som f.eks. julefrokoster og personalefester aflyses. Vær desuden opmærksom på, at medarbejdere kan være nødsaget til passe hjemsendte børn. Elever i grundskole hjemsendes fra og d. 15. december 2021 til og med d. 4. januar 2022, mens elever i efterskole hjemsendes fra og med 19. december 2021 til og med 7. januar 2022. En række af julens restriktioner lempes med virkning fra d. 16. januar 2022. De til enhver tid gældende nationale og lokale restriktioner kan findes her. De til enhver tid gældende anbefalinger og vejledninger fra sundhedsmyndighederne kan findes her. Siden torsdag d. 11. november 2021 har COVID-19  været betragtet som en samfundskritisk sygdom med en række skærpelser fra og med fredag d. 12. november 2021 og yderligere skærpelser fra og med mandag d. 29. november 2021 bl.a. i form af krav om coronapas og brug af mundbind. Læs mere her. Kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom var ellers ophørt den 10. september 2021, hvor alle restriktioner som f.eks. forsamlingsforbud, krav om coronapas og krav om mundbind bortfaldt. Forårets løbende genåbningsaftaler kan findes her, her, her, her, her og her.