Cybersikkerhed ved hjemmearbejde

Omfanget af hjemmearbejde er steget markant som en følge af COVID-19, og flere myndigheder har været ude med anbefalinger om…

Omfanget af hjemmearbejde er steget markant som en følge af COVID-19, og flere myndigheder har været ude med anbefalinger om at både virksomheder og medarbejdere skærper fokusset på IT-sikkerhed. Center for Cybersikkerhed har bl.a. udgivet en ny trusselsvurdering om brugen af hjemmearbejdspladser. Den nye trusselsvurdering gør opmærksom på, at cybertruslen…