Har en medarbejder ret til fravær i forbindelse med vaccine

En arbejdsgiver kan ikke pålægge en medarbejder at blive vaccineret, da dette som udgangspunkt er frivilligt for enhver. Af samme…

En arbejdsgiver kan ikke pålægge en medarbejder at blive vaccineret, da dette som udgangspunkt er frivilligt for enhver. Af samme grund har en medarbejder ikke krav på at kunne blive vaccineret i arbejdstiden eller ret til løn for den tid, der bruges på at blive vaccineret. Da en vaccine ofte…