Medarbejderen er i en særlig risikogruppe eller deler husstand med en pårørende i en særlig risikogruppe

Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse at langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis…

Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse at langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis blot de generelle smitteforebyggende råd overholdes. Det gælder både færdigvaccinerede og ikke-vaccinerede. Medarbejdere, som tilhører en særlig risikogruppe, kan dog fraværsmeldes efter en konkret lægelig vurdering, selvom de er symptomfri…