Medarbejderen er i en særlig risikogruppe eller deler husstand med en pårørende i en særlig risikogruppe

Medarbejdere, som tilhører en særlige risikogruppe, kan fraværsmeldes efter en konkret lægelig vurdering, selvom de er symptomfri og ikke er…

Medarbejdere, som tilhører en særlige risikogruppe, kan fraværsmeldes efter en konkret lægelig vurdering, selvom de er symptomfri og ikke er uarbejdsdygtige. Derudover kan også medarbejdere, der er pårørende til personer i risikogruppen fraværsmeldes. Som pårørende betragtes personer, der har familiemæssig tilknytning til personen i risikogruppen, som der samtidig deles husstand…