Medarbejderen er syg med eller uden symptomer på COVID-19

Medarbejderens egen sygdom uanset symptomer på COVID-19 eller ej giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de…

Medarbejderens egen sygdom uanset symptomer på COVID-19 eller ej giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her. Hvis medarbejderen er syg med symptomer på COVID-19 er det myndighedernes anbefaling, at man, hvis man er i tvivl, og indtil en test er udført,…