Medarbejderen er syg med konstateret smitte eller realistisk formodning om smitte med COVID-19

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her.  De…

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her.  De midlertidige regler, som tidligere har givet arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved denne type fravær, er ophævet. Læs mere her. Hvordan medarbejderen i øvrigt skal forholde sig, hvornår…