Menu

Medarbejderen er syg med konstateret smitte eller realistisk formodning om smitte med Covid-19

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her. Der…

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her. Der kan søges refusion fra første fraværsdag efter de særlige regler herom. Læs mere her.  Hvordan medarbejderen skal forholde sig, hvornår man kan anses rask mv. følger af de officielle retningslinjer.…