Medarbejderen er syg med konstateret smitte med COVID-19

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her.  Konstateres…

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her.  Konstateres der smitte med COVID-19, kan der søges om refusion fra første fraværsdag. Det er ikke tilstrækkeligt med en realistisk formodning om smitte. Læs mere her. Hvordan medarbejderen i øvrigt skal forholde…