Menu

Medarbejderen er syg med senfølger/eftervirkninger efter at have haft COVID-19

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her. Der…

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her. Der kan ikke søges refusion fra første fraværsdag, da sygefravær ved senfølger ikke er omfattet i de særlige regler herom. Opstår der senfølger i forlængelse af en sygemelding pga. smitte med…