Menu

Medarbejderen har fået konstateret Covid-19, men har ingen symptomer

Medarbejderen er rask smittebærer og skal ikke møde på arbejde i mindst 7 døgn efter testning, men sygemeldes med ret…

Medarbejderen er rask smittebærer og skal ikke møde på arbejde i mindst 7 døgn efter testning, men sygemeldes med ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere i den relevante overenskomst. Klik her. Der kan søges refusion fra første fraværsdag efter de særlige regler…