Medarbejderen har fået konstateret COVID-19, men har ingen symptomer

Medarbejderen er rask smittebærer og skal ikke møde på arbejde i mindst 7 døgn efter testning, men sygemeldes med ret…

Medarbejderen er rask smittebærer og skal ikke møde på arbejde i mindst 7 døgn efter testning, men sygemeldes med ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler. Læs mere her. De midlertidige regler, som tidligere har givet arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved denne…