Menu

Medarbejderens ægtefælle/samlever har fået konstateret Covid-19

Hvis en medarbejders ægtefælle/samlever har fået konstateret Covid-19, er medarbejderen sandsynligvis at betragte som nær kontakt. Læs mere her. Selvom medarbejderen…

Hvis en medarbejders ægtefælle/samlever har fået konstateret Covid-19, er medarbejderen sandsynligvis at betragte som nær kontakt. Læs mere her. Selvom medarbejderen er symptomfri, skal vedkommende gå i selvisolation og har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Der kan søges refusion fra første fraværsdag efter de…