Medarbejderens ægtefælle/samlever har fået konstateret COVID-19

Hvis en medarbejders ægtefælle/samlever har fået konstateret COVID-19, er medarbejderen sandsynligvis at betragte som nær kontakt. Læs mere her. Selvom…

Hvis en medarbejders ægtefælle/samlever har fået konstateret COVID-19, er medarbejderen sandsynligvis at betragte som nær kontakt. Læs mere her. Selvom medarbejderen er symptomfri, skal vedkommende gå i selvisolation, med mindre vedkommende er færdigvaccineret eller har været smittet med COVID-19 de seneste 12 måneder. Fraværet er uden ret til betaling. De…