Medarbejderens barn er sendt hjem fra dagpleje/børnehave/skole

Medarbejderens fravær er uden ret til betaling. Kan anden pasning ikke etableres, kan det aftales med medarbejderen, at der arbejdes…

Medarbejderens fravær er uden ret til betaling. Kan anden pasning ikke etableres, kan det aftales med medarbejderen, at der arbejdes hjemme i det omfang dette er muligt, afspadseres, afholdes ferie, feriefridage eller børneomsorgsdage.  Den tidligere særregel, som har givet forældre til raske hjemsendte børn ret til op til 10 dages…