Medarbejderens barn har fået konstateret COVID-19

Hvis en medarbejders barn har fået konstateret COVID-19 gælder aftalte regler om børns sygdom. Der er ret til fravær og…

Hvis en medarbejders barn har fået konstateret COVID-19 gælder aftalte regler om børns sygdom. Der er ret til fravær og eventuelt betaling af løn/dagpenge fra arbejdsgiver. Læs mere her. Da barnet efter myndighedernes anbefaling skal holdes hjemme indtil det har været symptomfri i 48 timer og alternativ pasning i sagens…