Menu

Hjemmearbejde

Arbejdsgiver har som en del af ledelsesretten mulighed for at pålægge en medarbejder ikke at møde på arbejde. Regeringen opfordrede…

Arbejdsgiver har som en del af ledelsesretten mulighed for at pålægge en medarbejder ikke at møde på arbejde. Regeringen opfordrede oprindelig private virksomheder til at sikre, at flest muligt arbejdede hjemmefra, afspadserede eller holdt ferie. Såfremt arbejdet kan udføres hjemmefra uden større produktivitetstab, anbefales hjemmearbejde fortsat. Som et led i…