Hjemmearbejde

Vinterens anbefaling om at anvende hjemmearbejde i videst muligt omfang er ophørt med de generelle lempelser fra og med den…

Vinterens anbefaling om at anvende hjemmearbejde i videst muligt omfang er ophørt med de generelle lempelser fra og med den 1. februar 2022. Arbejdsgiver har altid som en del af ledelsesretten mulighed for at pålægge en medarbejder ikke at møde fysisk på arbejde. Det er således op til arbejdsgiver at…