Opsigelse og hjemsendelse

Hvis virksomheden oplever problemer med at opretholde fuld drift og bemanding som følge af COVID-19, kan medarbejdere ikke uden videre…

Hvis virksomheden oplever problemer med at opretholde fuld drift og bemanding som følge af COVID-19, kan medarbejdere ikke uden videre opsiges eller hjemsendes uden iagttagelse af den enkelte medarbejders almindelige opsigelsesvarsel. Læs mere her. Hvis en virksomhed får problemer med at beskæftige medarbejdere, og arbejdsfordeling ikke er en mulighed, kan…