Rejser til farlige områder

GLS-A anbefaler, at virksomhederne følger sundhedsmyndighedernes vejledninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning, når man planlægger forretningsrejser for medarbejdere. De til enhver tid…

GLS-A anbefaler, at virksomhederne følger sundhedsmyndighedernes vejledninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning, når man planlægger forretningsrejser for medarbejdere. De til enhver tid gældende rejsevejledninger kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. En medarbejder vil have ret til at nægte at rejse, hvis en tjenesterejse indebærer at vedkommendes helbred eller liv vil være truet. Arbejdsgiver…