Menu

Hvad sker der hvis nedlukningen medfører arbejdsmangel?

Hvis nedlukningen medfører, at virksomheden mister ordrer, eller udelukkes fra at fortsætte arbejdet, kan der opstå en situation med arbejdsmangel.…

Hvis nedlukningen medfører, at virksomheden mister ordrer, eller udelukkes fra at fortsætte arbejdet, kan der opstå en situation med arbejdsmangel. Det kan betyde, at virksomheden er nødsaget til at opsige medarbejdere. I nogle overenskomster bortfalder opsigelsesvarslet i tilfælde af arbejdsmangel. Det er alene tilfældet for timelønnede. Funktionærer skal opsiges med…