Menu

Kan virksomheden ændre medarbejderens arbejdssted eller arbejdsplaner?

Som udgangspunkt gælder de sædvanlige regler for ændring af arbejdssted eller arbejdsplaner. Der kan være regler herom i den overenskomst,…

Som udgangspunkt gælder de sædvanlige regler for ændring af arbejdssted eller arbejdsplaner. Der kan være regler herom i den overenskomst, medarbejderen er omfattet af, eller i de ansættelsesretlige regler i øvrigt. Det vil derfor være en konkret vurdering, om ændring af arbejdsstedet er en væsentlig ændring. Da der er tale…