Restriktioner

Fra og med den 1. februar 2022 er samtlige hidtidige restriktioner ophævet. Tilbage gælder alene sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for smitteforebyggelse.…

Fra og med den 1. februar 2022 er samtlige hidtidige restriktioner ophævet. Tilbage gælder alene sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for smitteforebyggelse. De til enhver tid gældende anbefalinger og vejledninger fra sundhedsmyndighederne vedr. smitte, forebyggelse, vaccine osv. kan findes her. De til enhver tid gældende nationale og lokale retningslinjer kan findes her.…