Menu

Særligt vedr. elever

På baggrund af retningslinjerne fra myndighederne har erhvervsskolerne været lukket i en periode. Hvis din elev skulle have mødt til…

På baggrund af retningslinjerne fra myndighederne har erhvervsskolerne været lukket i en periode. Hvis din elev skulle have mødt til undervisning, men dette ikke var muligt pga. lukning, og skolen ikke i stedet har udbudt online undervisning mv. er det vigtigt at eleven i stedet møder op på praktikstedet og…