Sygefravær og refusion

En medarbejders sygefravær på grund af COVID-19, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn…

En medarbejders sygefravær på grund af COVID-19, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn under fraværet. Øvrige medarbejdere er enten omfattet af reglerne for sygedagpenge eller har ret til at modtage løn under sygdom efter reglerne i overenskomsterne. Læs mere her. De særlige regler,…
Helbredsoplysninger og persondata
Hvad angår helbredsoplysninger, må virksomheden som udgangspunkt ikke spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Medarbejderen har dog selv pligt til at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med COVID-19, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser. Hvis en medarbejder har oplyst at være smittet med COVID-19, kan der registreres generelle oplysninger (f.eks. at vedkommende er fraværende eller sygemeldt) uden at I kommer nærmere ind på den konkrete diagnose. Ifølge Datatilsynet kan det være berettiget, at der registreres helbredsoplysninger (f.eks. at en medarbejder er smittet med COVID-19), hvis hensynet er, at virksomheden skal træffe nødvendige forholdsregler. Herudover vil det være berettiget, at COVID-19 registreres som fraværsårsag, hvis det f.eks. er nødvendigt med henblik på at søge sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Overvej om registreringen er nødvendig, eller om formålet kan opnås uden.