Sygefravær og refusion

Fravær på grund af sygdom for medarbejdere, der er ramt af COVID-19, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer…

Fravær på grund af sygdom for medarbejdere, der er ramt af COVID-19, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn under fraværet. Øvrige medarbejdere er enten omfattet af reglerne for sygedagpenge eller har ret til at modtage løn under sygdom efter reglerne i overenskomsterne. Læs…
Refusion af sygedagpenge
Efter midlertidige regler i sygedagpengeloven, er der mulighed for at opnå refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag ved fravær relateret til COVID-19. De midlertidige regler i sygedagpengeloven giver virksomheder og medarbejdere ret til sygedagpenge/-refusion fra første fraværsdag for følgende medarbejdere:
  • Medarbejdere, der er sygemeldt med konstateret smitte med covid-19
  • Medarbejdere, der er sygemeldt med en realistisk formodning om smitte med covid-19
  • Medarbejdere, der anbefales hjemmeophold/sættes i karantæne af sundhedsmyndigheder
  • Fraværsmeldte medarbejdere i den særlige risikogruppe
  • Fraværsmeldte medarbejdere, der er pårørende til person i den særlige risikogruppe.
Det er en forudsætning, at de pågældende medarbejdere i forbindelse med fraværet opfylder sygedagpengelovens almindelige regler, herunder f.eks. beskæftigelseskravet. Hvis medarbejderen kan arbejde helt eller delvist hjemmefra, vil sygedagpengene ligeledes helt eller delvist bortfalde efter lovens almindelige bestemmelser. De midlertidige regler er gældende til og med 30. juni 2021. For medarbejdere, der er sygemeldte og dermed uarbejdsdygtige af andre årsager, gælder sygedagpengelovens almindelige regler som f.eks. den almindelige arbejdsgiverperiode på 30 dage, hvor det ikke er muligt at få sygedagpengerefusion. Læs mere om de enkelte grupper af medarbejdere herunder og læs mere på virk.dk.