Sygefravær og refusion

En medarbejders sygefravær på grund af COVID-19, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn…

En medarbejders sygefravær på grund af COVID-19, behandles som andet sygefravær. Det betyder, at funktionærer har ret til sædvanlig løn under fraværet. Øvrige medarbejdere er enten omfattet af reglerne for sygedagpenge eller har ret til at modtage løn under sygdom efter reglerne i overenskomsterne. Læs mere her. De særlige regler,…
Refusion af sygedagpenge
Efter midlertidige regler i sygedagpengeloven, er der mulighed for at opnå refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag ved visse former for fravær relateret til Covid-19. De midlertidige regler i sygedagpengeloven giver indtil 31. august 2021 virksomheder og medarbejdere ret til sygedagpenge/-refusion fra første fraværsdag for følgende medarbejdere:
  • Fraværsmeldte medarbejdere som tilhører den særlige risikogruppe
  • Fraværsmeldte medarbejdere, der er pårørende til en person i den særlige risikogruppe.
Det er en forudsætning, at de pågældende medarbejdere i forbindelse med fraværet opfylder sygedagpengelovens almindelige regler, herunder f.eks. beskæftigelseskravet. Hvis medarbejderen kan arbejde helt eller delvist hjemmefra, vil sygedagpengene ligeledes helt eller delvist bortfalde efter lovens almindelige bestemmelser. For følgende medarbejdere er de særlige regler om sygedagpengerefusion ophørt den 30. juni 2021:
  • Medarbejdere, der er sygemeldt med konstateret smitte med Covid-19
  • Medarbejdere, der er sygemeldt med en realistisk formodning om smitte med Covid-19
  • Medarbejdere, der anbefales hjemmeophold/sættes i karantæne af sundhedsmyndigheder
For disse medarbejdere og medarbejdere, der er sygefraværende af andre årsager, gælder sygedagpengelovens almindelige regler som f.eks. den almindelige arbejdsgiverperiode på 30 dage, hvor det ikke er muligt at få sygedagpengerefusion. Læs mere om de enkelte grupper af medarbejdere herunder og læs mere på virk.dk.