Helbredsoplysninger og persondata

Hvad angår helbredsoplysninger, må virksomheden som udgangspunkt ikke spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Medarbejderen har dog selv pligt til…

Hvad angår helbredsoplysninger, må virksomheden som udgangspunkt ikke spørge om årsagen til medarbejderens sygefravær. Medarbejderen har dog selv pligt til at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med COVID-19, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser. Hvis en medarbejder har oplyst at være smittet…