Menu

Refusion af sygedagpenge

Efter midlertidige regler i sygedagpengeloven, er der mulighed for at opnå refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag ved fravær relateret…

Efter midlertidige regler i sygedagpengeloven, er der mulighed for at opnå refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag ved fravær relateret til COVID-19. De midlertidige regler i sygedagpengeloven giver virksomheder og medarbejdere ret til sygedagpenge/-refusion fra første fraværsdag for følgende medarbejdere: Medarbejdere, der er sygemeldt med konstateret smitte med covid-19 Medarbejdere, der…
Medarbejdere, der er sygemeldt med konstateret smitte eller med realistisk formodning om smitte med covid-19
Personer, der er smittede eller formodet smittede med covid-19, er omfattet af de midlertidige refusionsregler. Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler, men arbejdsgiver kan søge refusion fra første fraværsdag. Den sygemeldte kan enten være testet positiv eller blot have en realistisk formodning om, at vedkommendes sygefravær skyldes covid-19 for at være omfattet af reglerne. Som arbejdsgiver kan man altid kræve dokumentation for medarbejderes sygefravær. Ifølge de midlertidige refusionsregler skal der dog ikke nødvendigvis foreligge lægelig dokumentation for, at den sygemeldte er smittet med covid-19 eller har en realistisk formodning om smitte med covid-19. Den realistiske formodning om smitte kan opretholdes indtil det ved test er konstateret, at den sygemeldte ikke er syg pga. smitte med covid-19.  Medarbejderen har selv pligt til at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med covid-19, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser. GLS-A anbefaler, at man som arbejdsgiver modtager oplysninger fra den sygemeldte medarbejder om, hvorvidt medarbejderens sygefravær skyldes covid-19. Det kan f.eks. ske ved, at medarbejderen på tro og love erklærer, at vedkommende er/var fraværende pga. covid-19. Link til tro- og love-erklæring om COVID-19