Refusion af sygedagpenge

De særlige midlertidige regler om sygedagpengerefusion ved visse former for fravær relateret til COVID-19 er ophørt. For følgende medarbejdere er…

De særlige midlertidige regler om sygedagpengerefusion ved visse former for fravær relateret til COVID-19 er ophørt. For følgende medarbejdere er de særlige regler om sygedagpengerefusion ophørt den 31. august 2021: Fraværsmeldte medarbejdere som tilhører den særlige risikogruppe Fraværsmeldte medarbejdere, der er pårørende til en person i den særlige risikogruppe. For…
Medarbejdere, der er sygemeldt med konstateret smitte eller med realistisk formodning om smitte med COVID-19
De særlige regler om sygedagpengerefusion for denne gruppe er ophørt den 30. juni 2021 Personer smittet eller formodet smittet med COVID-19, har indtil 30. juni 2021 været omfattet af de særlige midlertidige refusionsregler, som har givet arbejdsgiver mulighed for at søge refusion fra første fraværsdag. Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler herom, men arbejdsgiver er i en periode blevet kompenseret allerede fra første fraværsdag. Fra og med 1. juli 2021 gælder de sædvanlige regler med en arbejdsgiverperiode på 30 dage. Læs mere her Efter de nu ophørte regler skulle den sygemeldte medarbejdere enten være testet positiv, eller blot have haft en realistisk formodning om, at vedkommendes sygefravær skyldtes COVID-19, for at være omfattet af reglerne. Som arbejdsgiver kan man altid kræve dokumentation for medarbejderes sygefravær. Ifølge de nu ophørte regler skulle der dog ikke nødvendigvis foreligge lægelig dokumentation for, at den sygemeldte var smittet med COVID-19 eller havde en realistisk formodning om smitte med COVID-19. Den realistiske formodning om smitte kunne opretholdes indtil det ved test var konstateret, at den sygemeldte ikke var syg pga. smitte med COVID-19.  Medarbejdere har selv pligt til at oplyse om smitte eller mistanke om smitte med COVID-19, da der er tale om en smitsom sygdom med mulige alvorlige konsekvenser. I forbindelse med ansøgning af refusion efter de nu ophørte regler anbefalede GLS-A, at man som arbejdsgiver modtog skriftlig dokumentation fra den sygemeldte medarbejder om, hvorvidt medarbejderens sygefravær skyldtes COVID-19. Det kunne f.eks. ske ved, at medarbejderen på tro og love erklærede, at vedkommende var fraværende pga. COVID-19.