Fraværsmeldte medarbejdere i den særlige risikogruppe og pårørende, der deler husstand med personer i risikogruppen

De særlige regler om sygedagpengerefusion for denne gruppe er ophørt den 31. august 2021 Medarbejdere, som tilhører den særlige risikogruppe,…

De særlige regler om sygedagpengerefusion for denne gruppe er ophørt den 31. august 2021 Medarbejdere, som tilhører den særlige risikogruppe, kunne fraværsmeldes efter en konkret lægelig vurdering, selvom de ikke var uarbejdsdygtige i sygedagpengelovens forstand. Fraværsmeldingen kunne ske på baggrund af en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Ordningen omfattede indtil…