Menu

Fraværsmeldte medarbejdere i den særlige risikogruppe og pårørende, der deler husstand med personer i risikogruppen

Medarbejdere, som tilhører den særlige risikogruppe, kan fraværsmeldes efter en konkret lægelig vurdering, selvom de ikke er uarbejdsdygtige. Fraværsmeldingen kan…

Medarbejdere, som tilhører den særlige risikogruppe, kan fraværsmeldes efter en konkret lægelig vurdering, selvom de ikke er uarbejdsdygtige. Fraværsmeldingen kan ske på baggrund af aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Ordningen omfatter medarbejdere, hvis arbejde ikke kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for…