Medarbejdere, der er konstateret smittet med COVID-19

Medarbejdere, som er konstateret smittet med COVID-19, er fra og med den 23. november 2021 frem til og med 28.…

Medarbejdere, som er konstateret smittet med COVID-19, er fra og med den 23. november 2021 frem til og med 28. februar 2022 omfattet af særlige midlertidige refusionsregler, hvis de er sygemeldte som følge af dokumenteret smitte med COVID-19. Det er i modsætning til tidligere særregel ikke nok med en realistisk…