Medarbejdere, der er konstateret smittet med COVID-19

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler herom. Medarbejdere, som var…

Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler herom. Medarbejdere, som var konstateret smittet med COVID-19, var fra og med den 23. november 2021 frem til og med 28. februar 2022 omfattet af særlige midlertidige refusionsregler, hvis de var sygemeldte som følge…