Menu

Medarbejdere, der er sygemeldt med konstateret smitte eller med realistisk formodning om smitte med covid-19

Personer, der er smittede eller formodet smittede med covid-19, er omfattet af de midlertidige refusionsregler. Medarbejderens egen sygdom giver ret til…

Personer, der er smittede eller formodet smittede med covid-19, er omfattet af de midlertidige refusionsregler. Medarbejderens egen sygdom giver ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler, men arbejdsgiver kan søge refusion fra første fraværsdag. Den sygemeldte kan enten være testet positiv eller blot have en realistisk formodning om,…