Test og vaccination af medarbejdere

Det kan give anledning til tvivl om, hvorvidt og i hvilken grad en arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere at lade sig…

Det kan give anledning til tvivl om, hvorvidt og i hvilken grad en arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere at lade sig henholdsvis teste og vaccinere. Læs mere herunder.
Test
En arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke kræve, at en medarbejder lader sig teste for COVID-19. Et pålæg om vaccination vil derfor kræve helt ekstraordinære omstændigheder i forhold til den konkrete medarbejder og dennes arbejde. Kontakt GLS-A. Arbejdsgiver havde med hjemmel i særlovgivning mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 og snarest muligt oplyse virksomheden om resultatet af testen i perioden fra og med den 26. november 2021 til og med den 5. februar 2022. Da COVID-19 fra og med 1. februar 2022 ikke længere karakteriseres som en samfundskritisk sygdom, og da COVID-19 er aftagende i Danmark efter at have toppet i årets første måneder, er myndighedernes testanbefalinger blevet væsentligt lempet. Der er samtidig sket en tilbagerulning af myndighedernes testkapacitet. Vær ligeledes opmærksom på, at den danske del af coronapasset er lukket med virkning fra og med d. 31. marts 2022.