Test

Som arbejdsgiver kan man pålægge sine medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, hvis testningen er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse…

Som arbejdsgiver kan man pålægge sine medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, hvis testningen er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn. Hvad angår hensynet til at begrænse spredning af smitte med COVID-19  kan det generelt gøres gældende over for kollegaer til en…