Test

Som arbejdsgiver kan man pålægge sine medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, hvis testningen er sagligt begrundet i hensynet til at…

Som arbejdsgiver kan man pålægge sine medarbejdere at lade sig teste for COVID-19, hvis testningen er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn. Dette gælder uanset om den enkelte medarbejder kan fremvise gyldigt coranapas som vaccineret eller ej. Hvad angår hensynet til at…