Vaccination

En arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke kræve, at en medarbejder lader sig vaccinere mod COVID-19. Dette gælder uanset jobfunktionen og…

En arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke kræve, at en medarbejder lader sig vaccinere mod COVID-19. Dette gælder uanset jobfunktionen og om arbejdsgiver afholder udgiften hertil. En arbejdsgivers tilbud til en medarbejder om vaccination vil typisk være at anse for et personalegode, mens et pålæg om vaccination, hvad enten det er…