Ret til dagpenge

Medarbejdere har ret til barselsdagpenge under orlov i op til 52 uger, hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven. Moderen har…

Medarbejdere har ret til barselsdagpenge under orlov i op til 52 uger, hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet i barselsloven. Moderen har ret til barselsdagpenge under graviditetsorloven 4 uger før fødslen og i barselsorloven 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til barselsdagpenge under 2 ugers fædreorlov. Endelig har forældrene tilsammen ret…