Generalforsamling 2022

GLS-A afholder generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 i Middelfart
Der afholdes ordinær generalforsamling i GLS-A tirsdag den 8. marts 2022 ved Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Foreningen er vært ved en frokost, der begynder kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes fra kl. 13.00. Tilmelding er nødvendig og skal ske til lkp@gls-a.dk senest mandag den 28. februar 2022. På valg til bestyrelsen for en 3 årig periode er:
  • Land- og skovbrug: Forretningsudviklingsdirektør Jacob Christiansen
  • Agroindustri: CFO Per Godsk Nielsen
  • Maskinstationer: Maskinstationsejer Jørgen Jørgensen.
Jacob Christiansen og Per Godsk Nielsen er villige til at modtage genvalg. Jørgen Jørgensen modtager ikke genvalg. Maskinstationsejer Birger Niemann, Niemanns Maskinstation A/S, Tureby er indstillet til valg til bestyrelsen. Dagsorden Årsrapport 2021 Budget 2022 Skriftlig årsberetning