Jul og nytår 2022

I julen og nytåret er der både helligdage og overenskomstfastsatte fridage, ligesom der ofte holdes ferie eller feriefridage. Reglerne er…

I julen og nytåret er der både helligdage og overenskomstfastsatte fridage, ligesom der ofte holdes ferie eller feriefridage. Reglerne er forskellige i de enkelte overenskomster og afhænger af, om medarbejderne holder fri eller arbejder på helligdagen/fridagen. Se i skemaet hvordan reglerne er for den enkelte dag i den relevante overenskomst.…