Overtidsbetaling efter golfoverenskomsten

Golfoverenskomsten er en normallønsoverenskomst og det betyder, at medarbejdernes løn som udgangspunkt skal udgøre den løn, der fremgår af overenskomsten.…

Golfoverenskomsten er en normallønsoverenskomst og det betyder, at medarbejdernes løn som udgangspunkt skal udgøre den løn, der fremgår af overenskomsten. I så fald beregnes overarbejdstillægget naturligvis af den overenskomstmæssige normalløn. Betalingen for en overarbejdstime for medarbejdere på normalløn kan findes i lønoversigten for golfbaner, på GLS-A’s hjemmeside. Det forekommer imidlertid,…